โดม ช่องแสง กระจกสี สไตล์ยุโรป Dome Skylight

หลากหลายแห่งสีสันและลวดลายเสน่ห์ของเฉดสี
หลากหลายแห่งสีสันและลวดลายเสน่ห์ของเฉดสี งดงาม ตลอดจนพื้นผิว ที่มีรูปร่างลักษณ์เฉพาะนับเป็นผลงานอันเปี่ยมด้วยด้วยความประณีต
พิถีพิถันของทีมออกแบบ ผู้มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีผ่านกระจกชั้นเยี่ยม ที่มีพื้นผิว ของกระจกสี กระจกตกแต่ง และกระจกพ่นทราย
ให้เลือกมากกว่า 40 ชนิด โดยการออกแบบ โดม สกายไลท์ (skylight) ช่องแสง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เห็นตัวอย่าง ที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ก่อนลงมือผลิต
สกายไลท์
VISION GLASS หลากหลาย แห่งสีสัน และลวดลายเสน่ห์ของเฉดสีอันหลากหลาย งดงาม ตลอดจนพื้นผิว
ที่มีรูปร่างลักษณ์เฉพาะนับเป็นผลงานอันเปี่ยมด้วยความประณีต พิถีพิถันของทีมออกแบบ ผู้มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีผ่านกระจกชั้นเยี่ยม
ที่มีพื้นผิวให้เลือกมากกว่า 40 ชนิดโดยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ให้เห็นเป็นแบบ อย่างที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ก่อนลงมือผลิต
สกายไลท์
ประตูบ้าน
สกายไลท์
สกายไลท์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

งานกระจกสี (Stained glass) คำว่า งานกระจกสี หมายถึงงานที่ใช้กระจกสีตกแต่งหรืองานการทำกระจกสี ซึ่งไม่แต่เฉพาะแต่หน้าต่างเท่านั้น
ยังรวมถึง ประตูบ้าน ที่ใช้กระจกสีตกแต่ง Stained glass ด้วยเช่น บานกระจกหรือบานประตูที่ทำเพื่อการรองรับการใส่กระจกสเตนกลาสโดยเฉพาะ
หรือโดม ช่องแสง(Skylight) เป็นต้น ตลอดระยะ 20 กว่าปีที่ผ่านมา วิชั่นกลาสสร้างผลงานการตกแต่งด้วยกระจกสี จะหมายถึงประตูไม้สัก
หน้าต่างประดับกระจกสีของวัด หรือ มหาวิหารทางคริสต์ศาสนา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ การตกแต่งด้วยกระจกสีสมัยปัจจุบันนี้จะรวมไปถึง
โครงสร้างกระจกสีแบบสามมิติและงานแกะสลักกระจกสีด้วย ทางบริษัทเน้นความหรูหรา สง่างาม
ในตัวผลงานให้มาเป็นอันดับหนึ่งและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ