โดม ช่องแสง กระจกสี สไตล์ยุโรป Dome Skylight

หลากหลายแห่งสีสันและลวดลายเสน่ห์ของเฉดสี
หลากหลายแห่งสีสันและลวดลายเสน่ห์ของเฉดสี งดงาม ตลอดจนพื้นผิว ที่มีรูปร่างลักษณ์เฉพาะนับเป็นผลงานอันเปี่ยมด้วยด้วยความประณีต
พิถีพิถันของทีมออกแบบ ผู้มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีผ่านกระจกชั้นเยี่ยม ที่มีพื้นผิว ของกระจกสี กระจกตกแต่ง และกระจกพ่นทราย
ให้เลือกมากกว่า 40 ชนิด โดยการออกแบบ โดม สกายไลท์ (skylight) ช่องแสง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เห็นตัวอย่าง ที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ก่อนลงมือผลิต
สกายไลท์
VISION GLASS หลากหลาย แห่งสีสัน และลวดลายเสน่ห์ของเฉดสีอันหลากหลาย งดงาม ตลอดจนพื้นผิว
ที่มีรูปร่างลักษณ์เฉพาะนับเป็นผลงานอันเปี่ยมด้วยความประณีต พิถีพิถันของทีมออกแบบ ผู้มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีผ่านกระจกชั้นเยี่ยม
ที่มีพื้นผิวให้เลือกมากกว่า 40 ชนิดโดยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ให้เห็นเป็นแบบ อย่างที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ก่อนลงมือผลิต
สกายไลท์
สกายไลท์
สกายไลท์
สกายไลท์
สกายไลท์
สกายไลท์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

งานกระจกสี (Stained glass) คำว่า งานกระจกสี หมายถึงงานที่ใช้กระจกสีตกแต่งหรืองานการทำกระจกสี ซึ่งไม่แต่เฉพาะแต่หน้าต่างเท่านั้น
ยังรวมถึง ประตูบ้าน ที่ใช้กระจกสีตกแต่ง Stained glass ด้วยเช่น บานกระจกหรือบานประตูที่ทำเพื่อการรองรับการใส่กระจกสเตนกลาสโดยเฉพาะ
หรือโดม ช่องแสง(Skylight) เป็นต้น ตลอดระยะ 20 กว่าปีที่ผ่านมา วิชั่นกลาสสร้างผลงานการตกแต่งด้วยกระจกสี จะหมายถึงประตูไม้สัก
หน้าต่างประดับกระจกสีของวัด หรือ มหาวิหารทางคริสต์ศาสนา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ การตกแต่งด้วยกระจกสีสมัยปัจจุบันนี้จะรวมไปถึง
โครงสร้างกระจกสีแบบสามมิติและงานแกะสลักกระจกสีด้วย ทางบริษัทเน้นความหรูหรา สง่างาม
ในตัวผลงานให้มาเป็นอันดับหนึ่งและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
สกายไลท์